Bydalen vel 35 år: 1985 - 2020 | Kontakt: bydalenvel@gmail.com
God Jul

Styret i Bydalen vel ønsker alle en

fredelig jul og et godt nytt år! 

 

Pga. pandemien er det tradisjonelle arrangementet

omkring juletretenning avlyst. 

 

God Jul

 


 
Endelig jubileumsfest!

Bydalen vel har passert 35-årsmerket, og i den forbindelse inviteres du/dere som beboere i Bydalen til en meget hyggelig fest.

Lørdag 30. oktober klokken 19.00 på Gjærhuset, Fredrikstad Bryggeri.
 
Pris er 250,- per person.
Påmelding registreres ved betaling med «først-til-mølla-prinsippet».
 
Ikke nøl, her blir det fort fullbooket!
 
Betaling til kontonummer:
Bank: 6105 06 03171, eller Vipps 128834.
Husk navn!
 
Prisen inkluderer inngang, mat, velkomstdrikk og en valgfri drikke til maten.
Drikke utover dette kan kjøpes i baren på Gjærhuset, som har alle rettigheter.
Tema for kvelden er hygge! Sosialt treff og gode samtaler med hyggelige naboer.
I tillegg blir det underholdnings-innslag.
 
 
Bydalsfest 2021

 
Det nye styret for 2021/2022

På denne siden finner du kontaktinformasjon og bilder av det nye styret. 

 

 


 
Årsmøte for Bydalen vel

Velkommen til digitalt årsmøte for Bydalen vel torsdag 6. mai 2021 kl. 1830. 

Møtet vil bli holdt via Teams og vi vil sende ut en link til møtet i forkant av årsmøtet. 

 

Klikk her for å starte Teams-møtet (digitalt årsmøte)

 

Agenda:
 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer for å underskrive protokollen
 5. Valg av tellekorps
 6. Årsmelding 2020
 7. Regnskap for 2020
 8. Valg (valgkomiteen har innstillinger til alle poster)
 9. Komitéene
 10. Orientering om planene for tennisklubben
 11. Innkomne forslag
 12. Eventuelt

Årsmøte 2021


 
Kontingent 2021

Støtt din lokale velforening!

Kontingent for 2021 kr. 200,-

Beløpet betales til konto 6105 06 03171

Husk å merke betalingen med navn og adresse

Vipps: 128834


 
Julehilsen
Ho Ho Ho!
Året 2020 har preget oss alle med korona-pandemien og velforeningens mange vanlige aktiviteter som årsmøtet, vårdugnad og sommerfest har blitt utsatt/avlyst. Sist, men ikke minst må vår tradisjonelle julegran-tenning i år skje i stillhet. 
 
Styret i Bydalen vel har opprettholdt sin sammensetning til et årsmøte igjen kan avholdes på en trygg og tilfredsstillende måte. Imidlertid har aktiviteten i Bydalen vel ikke stått stille. Styremøter har blitt gjennomført nesten som vanlig.  Den gamle og utdaterte benken i krysset Sissis vei/Bydalen Allé er blitt erstattet med en ny og flott benk. Velforeningen søkte midler fra Lokalsamfunnsutvalget og vi fikk dekket benken fullt ut. Lokalsamfunnsutvalget har også i år tilgodesett velforeningen, men hva dette er til vil foreløpig forbli en liten hemmelighet. Følg med! Vi søkte også om midler fra Fredrikstad kommune og fikk bevilget midler til nye blomsterkasser. Disse er kjøpt inn, og vil bokstavelig talt slå ut i full blomst til våren! Det er bare å glede seg til dette og andre prosjekter og aktiviteter som kommer i 2021.
 
Årets trygghetsvandring kunne gjennomføres i slutten av oktober med smittevernvennlig avstand. Her ble det (igjen) påpekt mørke gater og manglende gatelys og flomlys. Nylig falt et tre over sykkel- og gangveien langs Wiesebanen. Kommunen ble varslet og senere samme dag var området ryddet. Imidlertid ble det ene gatelyset ødelagt og vi forventer at dette blir erstattet. Så er flomlyset kommet tilbake over Wiesebanen, og vi håper at det blir mulig med skøyteis utover vinteren. Når det gjelder Wiesebanen, er det mange som lurer på hvordan det går med planer om boligbygging på noen av tennisbanene. Styret i velforeningen har kommet med innspill i planprosessen og holder kontakt med tennisklubben. 
 
Vedlagt er et godkjent regnskap for 2019, og som dere ser er det en liten plusside på regnskapet. Styret takker alle komiteene for flott og god innsats gjennom året. Det er godt å ha gode og selvgående komiteer med hyggelige og positive medlemmer som utrettelig jobber på for vår alles sikkerhet og trivsel. Takk til alle bydalitter som gjør Bydalen til kanskje det beste og hyggeligste stedet i Fredrikstad. Det er godt å bo i Bydalen! Ta en tur innom bydalen.no og vår Facebookside for oppdaterte nyheter.
 
Juletreet ble i år ble tent i stillhet, men det lyser flott opp og bidrar til å skape den tradisjonelle julestemningen. Vi håper året som snart møter oss fylles av glede over et samfunn som igjen kommer tilbake til sin normale form.  
God jul og godt nytt år!
 
Julehilsen fra styret, Bydalen vel

 
St.Croix gate, Brønneløkkveien og Lislebyveien stenges for gjennomkjøring fra 9. november – omkjøring for flere busslinjer
 
Fredrikstad kommune legger nye vann- og avløpsledninger i området, og arbeidene fortsetter nå i St.Croix gate, som er en hovedvei til blant annet Bydalen og Lisleby. Det betyr at St.Croix gate, Brønneløkkveien og Lislebyveien stenges for gjennomkjøring fra 9. november og frem til jul fra rundkjøringen ved Rv. 110/Fredrikstadbrua.
 
Fremdrift
Arbeidene deles i to etapper. Omkjøring blir skiltet.
 • 09.11.2020 – 20.11.2020 St.Croix gate stengt mellom rundkjøring Rv. 110 og Rektor Østbyes gate.
 • 20.11.2020 – 20.12.2020 St.Croix gate stengt mellom Rektor Østbyes gate og Redaktør Urdahls gate.
Det tas forbehold om endringer i fremdriften da det kan dukke opp uforutsette forhold over og under bakken som vi ikke er kjent med.
 
Omkjøringer for flere busslinjer
Anleggsarbeidene medfører at bussene ikke kan kjøre Lislebyveien, og det blir omkjøring for flere busslinjer.
 
Følgende busslinjer blir berørt:
 • 110 Fredrikstad-Trara-Leie-Lisleby
 • 120 Lisleby - Trara
 • 162 Greåker videregående skole (skolerute)
 • 185 Cicignon ungdomsskole (skolerute)
Busslinje 110 og 120 vil snu ved Snippen på Lisleby og kjøre via Gamle Kirkevei i begge retninger. I vedlagte kartutsnitt fra Østfold kollektivtrafikk er blå linje midlertidig omkjøring for linje 110 og 120. Grønn linje er ordinær trasé.
 
Busslinje 162 og 185 vil kjøre via Fagerliveien og Lisleby allé i begge retninger. I vedlagte kartutsnitt er lilla linje midlertidig omkjøring for linje 162 og 185.
 
Rød linje er stengt trasé.
 
Østfold kollektivtrafikk legger endringene inn i elektroniske rutesøk og med informasjon på stengte holdeplasser.
 
Fredrikstad kommune og Østfold kollektivtrafikk beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.
 
Vedlagte bilde fra St.Croix gate kan benyttes om ønskelig. Det samme gjelder vedlagte kartutsnitt der den berørte strekningen for anleggsarbeidene er merket i rødt og bussplakat med kartutsnitt fra Østfold kollektivtrafikk som gjelder omkjøring for busslinjer.
 
Informasjon på kommunens nettside:
 
Kart
 

 

 
Informasjonsbrev fra Bydalen vel

Klikk her for å lese informasjonsbrev fra Bydalen vel

 

I brevet dinner du informasjon om: 

 1. Grillfesten
 2. TV/bredbåndsavtale med GET
 3. Postkasser

 
Fellespunkter for postkasser
Vi har alle fått brev fra Posten om at det nå blir fellespunkter for postkasser i Bydalen. De fleste må flytte sin postkasse og mange må kjøpe nye postkasser. 
 
Velforeningen har fått flere forespørsler om dette kan samkjøres med hensyn til estetikk og pris. Vi har kontaktet et par ulike leverandører av postkasser for å få et godt tilbud på en hvit, romslig, låsbar, postkasse med god kvalitet. 
 
Villa Formfin kan monteres på vegg/gjerde, men den kan også monteres på eget stativ hvis ønskelig. Den er større enn «den vanlige grønne postkassen». Se link for mer info
 
Veiledende pris er  kr 1041,-  og vi får den for kr 850,-. Evt navn/adresskilt må den enkelte bestille utenom etter eget ønske og korrektur. 
 
Vi tenker at hver enhet som må gå sammen for plassering av kassene, også kan bli enige om man ønsker en felles utrykksform. 
 
Vi får det gode postkassetilbudet ved å be om «tilbud til Bydalen vel» hos CERTEGO (gamle Låsgruppen AS), Stabburveien 16, 1617 Fredrikstad. Gå gjerne sammen ved kjøp. 
 
Sommerhilsen fra Bydalen vel

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 Neste > Siste >>

Side 1 av 4

Grasrotandelen

Gi din støtte til BYDALEN VEL gjennom Grasrotandelen! 

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i BYDALEN VEL. 
Du kan enkelt gjøre dette ved å sende en SMS: 
GRASROTANDELEN 995611902 TIL 60000
Scan koden med din mobil for å enkelt sende SMS.
Bydalen vel grasrotandelen SMS

Besøkende

Vi har 26 gjester her nå