Bydalen vel 35 år: 1985 - 2020 | Kontakt: bydalenvel@gmail.com
Årsmøte for Bydalen vel

Velkommen til digitalt årsmøte for Bydalen vel torsdag 6. mai 2021 kl. 1830. 

Møtet vil bli holdt via Google Meet og vi vil sende ut en link til møtet i forkant av årsmøtet. 

 

Viktig! Du må registrere epostadressen din på denne siden for at vi skal kunne sende deg link til møtet. 

 

Agenda:
 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer for å underskrive protokollen
 5. Valg av tellekorps
 6. Årsmelding 2020
 7. Regnskap for 2020
 8. Valg (valgkomiteen har innstillinger til alle poster)
 9. Komitéene
 10. Orientering om planene for tennisklubben
 11. Innkomne forslag
 12. Eventuelt

 


 
Julehilsen
Ho Ho Ho!
Året 2020 har preget oss alle med korona-pandemien og velforeningens mange vanlige aktiviteter som årsmøtet, vårdugnad og sommerfest har blitt utsatt/avlyst. Sist, men ikke minst må vår tradisjonelle julegran-tenning i år skje i stillhet. 
 
Styret i Bydalen vel har opprettholdt sin sammensetning til et årsmøte igjen kan avholdes på en trygg og tilfredsstillende måte. Imidlertid har aktiviteten i Bydalen vel ikke stått stille. Styremøter har blitt gjennomført nesten som vanlig.  Den gamle og utdaterte benken i krysset Sissis vei/Bydalen Allé er blitt erstattet med en ny og flott benk. Velforeningen søkte midler fra Lokalsamfunnsutvalget og vi fikk dekket benken fullt ut. Lokalsamfunnsutvalget har også i år tilgodesett velforeningen, men hva dette er til vil foreløpig forbli en liten hemmelighet. Følg med! Vi søkte også om midler fra Fredrikstad kommune og fikk bevilget midler til nye blomsterkasser. Disse er kjøpt inn, og vil bokstavelig talt slå ut i full blomst til våren! Det er bare å glede seg til dette og andre prosjekter og aktiviteter som kommer i 2021.
 
Årets trygghetsvandring kunne gjennomføres i slutten av oktober med smittevernvennlig avstand. Her ble det (igjen) påpekt mørke gater og manglende gatelys og flomlys. Nylig falt et tre over sykkel- og gangveien langs Wiesebanen. Kommunen ble varslet og senere samme dag var området ryddet. Imidlertid ble det ene gatelyset ødelagt og vi forventer at dette blir erstattet. Så er flomlyset kommet tilbake over Wiesebanen, og vi håper at det blir mulig med skøyteis utover vinteren. Når det gjelder Wiesebanen, er det mange som lurer på hvordan det går med planer om boligbygging på noen av tennisbanene. Styret i velforeningen har kommet med innspill i planprosessen og holder kontakt med tennisklubben. 
 
Vedlagt er et godkjent regnskap for 2019, og som dere ser er det en liten plusside på regnskapet. Styret takker alle komiteene for flott og god innsats gjennom året. Det er godt å ha gode og selvgående komiteer med hyggelige og positive medlemmer som utrettelig jobber på for vår alles sikkerhet og trivsel. Takk til alle bydalitter som gjør Bydalen til kanskje det beste og hyggeligste stedet i Fredrikstad. Det er godt å bo i Bydalen! Ta en tur innom bydalen.no og vår Facebookside for oppdaterte nyheter.
 
Juletreet ble i år ble tent i stillhet, men det lyser flott opp og bidrar til å skape den tradisjonelle julestemningen. Vi håper året som snart møter oss fylles av glede over et samfunn som igjen kommer tilbake til sin normale form.  
God jul og godt nytt år!
 
Julehilsen fra styret, Bydalen vel

 
St.Croix gate, Brønneløkkveien og Lislebyveien stenges for gjennomkjøring fra 9. november – omkjøring for flere busslinjer
 
Fredrikstad kommune legger nye vann- og avløpsledninger i området, og arbeidene fortsetter nå i St.Croix gate, som er en hovedvei til blant annet Bydalen og Lisleby. Det betyr at St.Croix gate, Brønneløkkveien og Lislebyveien stenges for gjennomkjøring fra 9. november og frem til jul fra rundkjøringen ved Rv. 110/Fredrikstadbrua.
 
Fremdrift
Arbeidene deles i to etapper. Omkjøring blir skiltet.
 • 09.11.2020 – 20.11.2020 St.Croix gate stengt mellom rundkjøring Rv. 110 og Rektor Østbyes gate.
 • 20.11.2020 – 20.12.2020 St.Croix gate stengt mellom Rektor Østbyes gate og Redaktør Urdahls gate.
Det tas forbehold om endringer i fremdriften da det kan dukke opp uforutsette forhold over og under bakken som vi ikke er kjent med.
 
Omkjøringer for flere busslinjer
Anleggsarbeidene medfører at bussene ikke kan kjøre Lislebyveien, og det blir omkjøring for flere busslinjer.
 
Følgende busslinjer blir berørt:
 • 110 Fredrikstad-Trara-Leie-Lisleby
 • 120 Lisleby - Trara
 • 162 Greåker videregående skole (skolerute)
 • 185 Cicignon ungdomsskole (skolerute)
Busslinje 110 og 120 vil snu ved Snippen på Lisleby og kjøre via Gamle Kirkevei i begge retninger. I vedlagte kartutsnitt fra Østfold kollektivtrafikk er blå linje midlertidig omkjøring for linje 110 og 120. Grønn linje er ordinær trasé.
 
Busslinje 162 og 185 vil kjøre via Fagerliveien og Lisleby allé i begge retninger. I vedlagte kartutsnitt er lilla linje midlertidig omkjøring for linje 162 og 185.
 
Rød linje er stengt trasé.
 
Østfold kollektivtrafikk legger endringene inn i elektroniske rutesøk og med informasjon på stengte holdeplasser.
 
Fredrikstad kommune og Østfold kollektivtrafikk beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.
 
Vedlagte bilde fra St.Croix gate kan benyttes om ønskelig. Det samme gjelder vedlagte kartutsnitt der den berørte strekningen for anleggsarbeidene er merket i rødt og bussplakat med kartutsnitt fra Østfold kollektivtrafikk som gjelder omkjøring for busslinjer.
 
Informasjon på kommunens nettside:
 
Kart
 

 

 
Informasjonsbrev fra Bydalen vel

Klikk her for å lese informasjonsbrev fra Bydalen vel

 

I brevet dinner du informasjon om: 

 1. Grillfesten
 2. TV/bredbåndsavtale med GET
 3. Postkasser

 
Fellespunkter for postkasser
Vi har alle fått brev fra Posten om at det nå blir fellespunkter for postkasser i Bydalen. De fleste må flytte sin postkasse og mange må kjøpe nye postkasser. 
 
Velforeningen har fått flere forespørsler om dette kan samkjøres med hensyn til estetikk og pris. Vi har kontaktet et par ulike leverandører av postkasser for å få et godt tilbud på en hvit, romslig, låsbar, postkasse med god kvalitet. 
 
Villa Formfin kan monteres på vegg/gjerde, men den kan også monteres på eget stativ hvis ønskelig. Den er større enn «den vanlige grønne postkassen». Se link for mer info
 
Veiledende pris er  kr 1041,-  og vi får den for kr 850,-. Evt navn/adresskilt må den enkelte bestille utenom etter eget ønske og korrektur. 
 
Vi tenker at hver enhet som må gå sammen for plassering av kassene, også kan bli enige om man ønsker en felles utrykksform. 
 
Vi får det gode postkassetilbudet ved å be om «tilbud til Bydalen vel» hos CERTEGO (gamle Låsgruppen AS), Stabburveien 16, 1617 Fredrikstad. Gå gjerne sammen ved kjøp. 
 
Sommerhilsen fra Bydalen vel

 
Tilbud fra Get
Bydalen velforening har vært i kontakt med Get om en felles avtale på leveranse av TV og Bredbånd i Bydalen.
 
Vi ønsker å gjøre det bedre for oss alle i Bydalen og en felles avtale for våre medlemmer vil være et gode for oss alle.
 
Vi trenger å vite hvor mange som kan være interessert før vi bestemmer oss om vi ønsker å inngå en avtale. 
 
Om mange nok er interesserte vil vi kunne inngå en felles avtale som alle de som er medlem i velforeningen kan benytte seg av.
 
Meld deg på vår interesse-liste. Det er ikke bindende, men kun for å få en oversikt over hvem som er interesserte og at vi kan holde dere oppdatert rundt tilbudet.
 
 
Krav:
 • Husstanden må være medlem av Bydalen Vel for å benytte seg av de rabatterte prisene på TV og Bredbånd fra Get
 • Ett års bindingstid (flytting eller salg av boligen er ok)
Unntak: 
 • Get dekker i dag 99% av Bydalen og det er i dag kun 6 husstander som muligens ikke kan få levert fra Get

NB! Vi får ikke lov av Get til å publisere prisene på hjemmesiden til Bydalen.

Alle husstander vil få levert tilbudsskrivet i postkassen i løpet av kort tid. 

Tilbud fra Get til Bydalen vel

 


 
Årsmelding 2019

Det blir foreløpig en digital årsmelding fra Bydalen vel. 

Den kan lastes ned som en PDF-fil her

 


 
Avlyst dugnad
 
Rusken er avlyst (https://www.fredrikstad.kommune.no/grovavfallsaksjon) og da blir det dessverre ingen fellesdugnad i Bydalen heller i vår.
 
Bydalen Vel og dugnadskomiteen oppfordrer generelt til å ta en sjau utenfor egen eiendom og evt. tilstøtende fellesarealer. Så satser vi på møtes til hyggelig dugnadssamvær neste år igjen!
 

 
Sentrumsgater i Fredrikstad stenges for trafikk

Fra mandag 24. februar er det anleggsarbeid i tre sentrale gater i Fredrikstad sentrum, noe som medfører stengte veier i noen uker fremover. Dette gjelder Borggata, Bryggeriveien og Bydalsveien.

Borggata

Det blir nattestengt i Borggata mellom Holmegata og Evjekaia i ca. fem uker fra kl. 22.00 – 06.00 mandag – torsdag. Fra fredag morgen til mandag morgen er det åpent for trafikk. Årsaken er bytte av flere sluk, masseutskifting for nytt bærelag og asfaltering. Arbeidene må utføres om natten på grunn av stor trafikk på dagtid. Det må påregnes støy fra anleggsarbeidene. Vi beklager ulempene dette medfører for berørte.

Omkjøring busser
Bussholdeplassene Farmanns gate og Stene R blir ikke betjent for busser som kjører etter kl. 22.00 og før kl. 06.00. Det gjelder bussrute 115 og Vy express linje 6 mellom Oslo og Hvaler. Bussene vil i stedet kjøre fra Torvbyen via Glemmengata og Knipleveien til rundkjøringen på Christianslund, deretter Veumveien og Holmegata til Borggata. Det er samme rute tilbake mot Torvbyen. Holdeplassene er merket. 

Kontaktperson
Ronny Arnesen, avdelingsingeniør
tlf. 474 78 494
Fredrikstad kommune
Etat for bydrift – Virksomhet vei

Bryggeriveien
Bryggeriveien stenges i krysset med Apenes gate. Det betyr at Bryggeriveien er stengt for gjennomkjøring over Dammyrbrua i ca. tre uker. Årsaken er at Fredrikstad Fjernvarme skal legge nye fjernvarmeledninger. Fra Dammyr/Bydalen er det omkjøring via Hassingen.

 

Omkjøring buss
Bussholdeplassen i Ryenveien for bussrute 8 blir ikke betjent. Det blir omkjøring via Fv. 109/Rolvsøyveien, Hassingveien og Fagerliveien. Holdeplassen er merket. 

 

Kontaktperson:
Jan Erik Tonby,
tlf. 918 80 161
Fredrikstad Fjernvarme AS

 

Bydalsveien

Bydalsveien er allerede stengt for gjennomkjøring ved undergangen under Rv. 110. Her skal det legges nye vann- og avløpsledninger frem til Søren Wieses vei i ca. tre uker til. Fra Bydalen/Dammyr er det omkjøring via Hassingen. Dette er en del av et større vann- og avløpsprosjekt som pågår i området St.Croix/Gullbergisiden.


Kontaktperson
Glenn Sakshaug, prosjektleder
tlf. 977 18 100
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling


 
<< Start < Forrige 1 2 3 Neste > Siste >>

Side 1 av 3

Grasrotandelen

Gi din støtte til BYDALEN VEL gjennom Grasrotandelen! 

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i BYDALEN VEL. 
Du kan enkelt gjøre dette ved å sende en SMS: 
GRASROTANDELEN 995611902 TIL 60000
Scan koden med din mobil for å enkelt sende SMS.
Bydalen vel grasrotandelen SMS

Besøkende

Vi har 45 gjester her nå